การคำนวณการใช้ยางมะตอย

วิธีคำนวนปริมาณ ยางมะตอย ที่ใช้ในการลาดยางมะตอยแอสฟัลท์ 1 ตัน เท่ากับ 0.416 คิว

ปูยางมะตอย 3 cm ยาง 1 ตัน ปูได้ 0.416/0.03 เท่ากับ  ~ 13 ตร.ม.

ปูยางมะตอย 4 cm ยาง 1 ตัน ปูได้ 0.416/0.04 เท่ากับ  ~ 10 ตร.ม.

ปูยางมะตอย 5 cm ยาง 1 ตัน ปูได้ 0.416/0.05 เท่ากับ  ~ 8 ตร.ม.

 

*หมายเหตุ*

ตัวเลขดังกล่าวได้จากค่าคำนวณทางทฤษฎีเท่านั้น  หน้างานจริงจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  เพราะจะมีความต่างระดับของพื้นที่ซึ่งอาจต้องเสริมให้หนาขึ้นหรือบางลงเล็กน้อย ตามระดับ