งานลาดยางภายใต้อาคาร

รับลาดยาง ที่จอดรถภายใต้อาคารในคอนโด

งานลาดยางภายใต้อาคาร

รายละเอียดงาน :

-ยกฝาท่อสูง 3 เซนติเมตร9 บ่อ

– ทุบปูนทางขึ้นตึกกว้าง 50 เซนติเมตรยาว12 เมตร

– ตีเส้นจราจรช่องจอด 28 ช่อง หวัลูกศร6 หัว

– พาร์มโค้ทปูยางหนาเฉลี่ยหนา 3 เซนติเมตรพร้อมบดอัด