ลาดยางมะตอย

รับลาดยาง ในโรงงาน เอสทานอล ฉะเชิงเทรา

ถมดิน

ลาดยางมะตอยรับทำถนน

 รับลาดยาง ในโรงงาน เอสทานอล ฉะเชิงเทรา  14,000 ตารางเมตร

  1. เกรดปรับระดับหน้าดินเดิมพร้อมบดอัดด้วยรถบดหนัก 10 ตัน
  2. เสริมหินคลุกบางส่วนพร้อมบดอัด ด้วยรถบดหนัก 10 ตัน
  3. ลาดพื้นยางแอสฟัลท์ผสมร้อน (HOT MIX) ที่ความหนา 0.05 ม. (เกรดค่อนละเอียด)  บดอัดแน่น