สุขสันต์วันตรุษจีน ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย มีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำมาค้าขึ้นครับ

สุขสันต์วันตรุษจีน ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย มีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำมาค้าขึ้นครับ

สุขสันต์วันตรุษจีน ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย มีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำมาค้าขึ้นครับ
สุขสันต์วันตรุษจีน ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย มีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำมาค้าขึ้นครับ