ลาดยางมะตอย

รับลาดยาง ในโรงงาน เอสทานอล ฉะเชิงเทรา

 รับลาดยาง ในโรงงาน เอสทานอล ฉะเชิงเทรา  14,000 ตารางเมตร เกรดปรับระดับหน้าดินเดิมพร้อมบดอัดด้วยรถบดหนัก 10 ตัน เสริมหินคลุกบางส่วนพร้อมบดอัด ด้วยรถบดหนัก 10 ตัน ลาดพื้นยางแอสฟัลท์ผสมร้อน (HOT MIX) ที่ความหนา 0.05 ม. (เกรดค่อนละเอียด)  บดอัดแน่น

Read More

รับลาดยาง ลานเก็บสินค้า Ticon

รับลาดยาง ลานคลังเก็บสินค้า TICON

ชื่องาน : รับลาดยาง ลานคลังเก็บสินค้า TICON   สเปร์ยน้ำยาง ลาดยางมะตอยหนาเฉลี่ย 4 cm พร้อมบดอัดแน่น เงา เรียบ รับแรง เกรดทนทานพร้อมความสวยงาม

Read More

รับลาดยาง ประดิษฐ์มนูธรรม

รับลาดยาง ลานจอดรถหน้าบ้าน ประดิษฐ์มนูธรรม

เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 5 cm รวมบดอัดแน่น สเปร์ยน้ำยางไพร์มโค้ท ลาดยางมะตอยหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร บดอัดแน่น ปรับสโลปไร้น้ำขัง ผิวเรียบเนียน สวย เงา ทนทาน  

Read More

รับลาดยางสนามกอล์ฟโรยัล ลาดกระบัง

ชื่องาน : รับลาดยาง สนามกอล์ฟ รายละเอียดงาน : ตัดรื้อถอนพื้น ยางมะตอยเก่า เสริมหินคลุกใหม่ หนาเฉลี่ย 10 cm พร้อมบดอัดแน่น ฉีดพ่นน้ำยางไพร์มโค้ท ลาดยางมะตอย หนาเฉลี่ย 10 cm ผิวเรียบเนียน สวย เงา ทนทาน  

Read More

รับลาดยางทับตัวหนอนปิยะรมย์

รับลาดยางมะตอย ปิยะรมย์ sport club

ชื่องาน : รับลาดยางทับพื้นตัวหนอน ปิยะรมย์ sport club   รายละเอียดงาน : ลาดยางมะตอยทับบนพื้นตัวหนอน หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร บดอัดแน่น ปรับสโลปไร้น้ำขัง ผิวเรียบเนียน สวย เงา ทนทาน    

Read More

รับลาดยาง ถนนในหมู่บ้าน

รับลาดยางมะตอย ถนนภายในหมู่บ้าน แสนสิริ

รับลาดยางมะตอย ถนนภายในหมู่บ้าน แสนสิริ รายละเอียดงาน : ลาดยางมะตอยบนพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร บดอัดแน่น ปรับสโลปไร้น้ำขัง ผิวเรียบเนียน สวย เงา ทนทาน

Read More