งานลาดยางภายใต้อาคาร

รับลาดยาง ที่จอดรถภายใต้อาคารในคอนโด

รายละเอียดงาน : -ยกฝาท่อสูง 3 เซนติเมตร9 บ่อ – ทุบปูนทางขึ้นตึกกว้าง 50 เซนติเมตรยาว12 เมตร – ตีเส้นจราจรช่องจอด 28 ช่อง หวัลูกศร6 หัว – พาร์มโค้ทปูยางหนาเฉลี่ยหนา 3 เซนติเมตรพร้อมบดอัด

Read More

ลาดยาง ลานจอดรถ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว

  -พื้นที่ขนาด 2800 ตารางเมตร – ถมที่ ปรับระดับพื้นเดิม ด้วยหินลูกรัง , ลงหินคลุกหนา 10 cm พร้อมบดอัด – ลาดยางมะตอย  ที่ความหนา 4 cm – พื้นที่เน้นความสวยงามและระดับความลาดเอียง

Read More